top of page
Terapi 45 min 

-

kr 1490,-
Terapi 90 min

-

kr 2390,-

Terapi

Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom psykolog og klient med mål om å skape ønsket endring og bedring. Klienter skal alltid oppleve kontroll og relevans i terapi, og hos oss er vi svært opptatt av å kontinuerlig monitorere dette. Ingen psykologer kan lese tanker eller vite hva som foregår på innsiden av en person uten at personen selv åpner opp om dette.  Positiv utvikling, endring og dypere erkjennelser oppstår når klient og psykolog etablerer en trygg relasjon hvor de sammen kan se på klientens utfordringer, mønstre og ressurser, og ved hjelp av psykologisk kunnskap og erfaring skape bevegelse, bedring og vekst.

bottom of page